هم افزایی، ایجاد شناخت و تمرکز زدایی

در عصری زندگی می کنیم که علم و فناوری می تواند زندگی روزمره ما را بهبود دهد. پیشرفت موبایل و فناوری‌های پیرامون آن از ابتدای پیدایش تا به امروز باورنکردنی است ، چرا که فناوری که از آن زمان به آن عادت کرده ایم، راه را برای پیشرفت دیجیتال سریعتر از هر نوآوری دیگری در تاریخ هموار کرده است. با داشتن قابلیت‌های ابری و شبکه‌های هوشمند، زمان آن رسیده تا به ابزارها، فناوری‌ها و استعدادهای موجود متصل شویم و نوآوری واقعی را تجربه کنیم. آینده جدیدی پیش روست؛ آینده ای که با آنچه جهان انتظار داشت متفاوت است اما توسط فناوری رهبری می شود. قطعا برای درک بهتر آنچه که پیش رویمان است و نهایت استفاده از پتانسیل‌های موجود در فناوری‌های ارتباطی، لازم است با هم افزایی و ایجاد شناخت و تمرکز زدایی از بدیهیات این فناوری، افق‌های تازه‌ای را پیش روی توسعه دهندگان و ایده پردازان قرار دهیم.زیست بوم موبایل IMC یک هدف مهم را دنبال می‌کند. آن هم پایش ایده‌های نوآورانه در صنعت ارتباطات و تلفن همراه کشور‌ و تبدیل آن‌ها به ابزارهایی کاربردی ست. بی شک مشارکت علمی و صنعتی شما و به اشتراک گـذاری تــجربیات ، مسیر رسیدن به این هدف را هموار خواهد کرد.

 • ۹ آبان ۱۴۰۲

  فرصت‌ها و چالش‌های حکمرانی در اقتصاد دیجیتال
  زنجیره ارزش موبایل در اقتصاد دیجیتال : نمایندگان تشکل‌ها چالش‌های فعالین حوزه موبایل در ایران :  نمایندگان دولت و بخش خصوصی
 • ۱۰ آبان ۱۴۰۲

  نقش زیست‌بوم موبایل در توسعه اقتصاد دیجیتال
  چشم انداز و مدل‌های کسب و کار اپلیکیشن ‌های موبایل : نمایندگان اپلیکیشن‌ها 5G و فرصت‌های پیش رو : نمایندگان اپراتورها و زیرساخت
 • ۱۱ آبان ۱۴۰۲

  نقش موبایل در توسعه تبلیغات و بازاریابی دیجیتال
  بررسی صنعت تبلیغات و بازاریابی موبایل : نمایندگان حوزه تبلیغات دیجیتال چشم انداز و آینده صنعت تبلیغات : نمایندگان حوزه تبلیغات دیجیتال
 • ۱۲ آبان ۱۴۰۲

  فرصت‌های توسعه صنعت فین‌تک و بلاکچین در ایران
  چالش‌های تنظیم‌گری و تدوین قوانین در حوزه فین‌تک، رمز ارز و بلاکچین در ایران : نمایندگان حوزه فین‌تک، رمز ارز و بلاکچین
  چشم انداز آینده صنعت فین‌تک، رمز ارز و بلاکچین  در ایران : نمایندگان حوزه فین‌تک، رمز ارز  و بلاکچین