قوانین و مقررات

 شرايط و مقررات عمومی نمايشگاه:

 شرایط و مقررات حضور در نمایشگاه جهت غرفه داران محترم به شرح زیر است:

1- رعايت كامل مقررات و ضوابط حاكم و تدويني نمايشگاه از جمله استفاده از كارت شناسايی ، رعايت كامل ساعات كار نمايشگاه ،زمان تحويل و تخليه غرفه و … الزامي است.

2- واگذاري غرفه به غير و همچنين اشتراك و يا تغيير در رشته فعاليت مجاز نمي باشد.

3-صاحب غرفه صرفا” مجاز به استفاده از فضاي واگذاری و امكانات متعارف غرفه بوده و در صورت استفاده نادرست ، جبران هر گونه خسارت وارده احتمالي را تعهد مينمايد و همچنين انجام هر گونه تغييری در شكل و ساختار غرفه و يا متعلقات آن تنها با كسب مجوز كتبي از مديريت نمايشگاه ميسر می باشد.(تعيين و برآورد خسارت توسط نمايشگاه انجام خواهد شد.)

4- جابجايی پانل ها و فضاهای ثابت نمایشگاهی در سایت نمايشگاهی ایران مال ممنوع ميباشد. همچنین نوشتن بر روی آن ها و استفاده از پيچ، ميخ ، ماژيک و يا هر وسيله ای كه به بدنه خسارت وارد نمايد ممنوع است.

5- مسئول غرفه تنها مجاز به استفاده از خروجی ولتاژ برقی موجود در فضای اختصاصی خود است و استفاده مازاد منوط به اخذ مجوز كتبی و پرداخت مازاد برق با تعرفه مربوطه می باشد. در غير اينصورت كل برق غرفه قطع خواهد شد. همچنین استفاده از هرگونه لامپ روشنایی بدون محافظ از نوع معمولی یا مدادی ممنوع می باشد.

6- غرفه آرايی، تزئينات داخلي و نظافت داخل غرفه در طول برگزاری نمايشگاه به عهده غرفه داران بوده و در صورت نياز به وسايل اضافی می بايست راسا” نسبت به تامين آن اقدام نمايد. همچنين غرفه آرايی در ارتفاع بيشتر از 5/3 متر بايستی با اجازه كتبی از مسئولان مربوطه صورت گيرد.

7- رعايت شئونات اسلامی برای آقايان و حفظ حجاب اسلامي برای بانوان محترم الزامی می باشد.

8- غرفه داران موظف به همكاري با مسئولين نمايشگاه بوده و در صورت تخلف از ضوابط پس از يك مرحله تذكر كتبی نسبت به تعطيلی غرفه اقدام خواهد شد.بديهی است در اينگونه موارد وجوه پرداختی مسترد نخواهد شد.

9- غرفه دار موظف خواهد بود از هنگام افتتاح تا پايان مراسم اختتاميه از جمع آوری و تعطيل غرفه خودداری و پس از اتمام مدت نمايشگاه ضمن انجام تسويه حساب و اخذ مجوز كتبی ظرف مهلت مقرر كه ابلاغ مي گردد نسبت به انتقال لوازم خود از نمايشگاه و تحويل فضای غرفه به صورت اوليه اقدام نمايد. بديهی است در صورت عدم تخليه غرفه در مهلت مقرر، به ازاء هر روز تاخير در انتقال كالا ،مبلغ 10% هزينه غرفه اخذ و ضمنا” نمايشگاه نيز مسئوليتی در قبال نگهداري از كالاها نخواهد داشت.

10- غرفه دار اجازه نصب پرده، پوستر و ساير عوامل تبليغي در خارج از غرفه را ندارد. مگر با پرداخت هزينه‌های تبلیغاتی مصوب در سایت نمایشگاهی ایران مال و اخذ مجوز كتبي لازم از دبیرخانه کنگره موبایل ایران.

11-در صورت نیاز به خدمات اضافی از قبیل پذیرایی، ساخت غرفه، استفاده از فضاهای تبلیغاتی سایت نمایشگاهی ایران مال، برق, آب , ویترین , میز , صندلی, فرش, تبلیغ در آوای نمایشگاه و … فرم مربوط به خدمات جانبی را تکمیل و ارسال نمایید.

12- در صورت تمایل به هرگونه تبلیغات محیطی , درج آگهی در کتاب ویژه کنگره , چاپ نقشه و یا اسپانسری کنگره موبایل ایران با دبیرخانه تماس حاصل فرمائید.

13- انجام تبليغات (عكس ، پوسترو فيلمبرداري حرفه اي ، تبليغات صوتي و غيره) طبق ضوابط و صرفا” از طريق شركت هاي تبليغاتي طرف قرارداد نمايشگاه كه به غرفه دار معرفي خواهند شد، انجام ميگردد.

14-تالارهاي نمايشگاه پس از پايان كار و تا قبل از بازگشايي براي بازديد عمومي در روز بعد پلمپ خواهد شد و در هنگام فك پلمپ حضور غرفه داران الزامي است و چنانچه به علت عدم حضور يا عدم توجه مسئولين غرفه در طول ساعات گشايش تالار و بازديد عموم ، كالا يا وسايل داخل غرفه مفقود گردد هيچ مسئوليتي متوجه نمايشگاه نخواهد بود.

15-آخرين زمان غرفه آرايي 24 ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه خواهد بود و قبل از موعد مقرر غرفه داران محترم ميبايست غرفه خود را آماده نمايند در غير اينصورت ادامه كار غرفه پس از ساعت ياد شده به هيچ وجه امكان پذيرنخواهد بود و نمايشگاه نيز هيچ مسئوليتي را در اين خصوص نمي پذيرد.      

16- غرفه دار موظف به حفظ فضاي سبز نمايشگاه بوده و متعهد ميگردد از وارد نمودن هر گونه خسارت به فضاي سبز اجتناب ورزد در غير اينصورت پس از برآورد خسارت ،غرفه دار موظف به پرداخت آن خواهد بود. ضمنا سالنها 24 ساعت قبل از افتتاحیه جهت انجام نظافت پلمپ میشوند.

 

شرایط و مقررات ستاد برگزاری

کلیه شرکت کنندگان موظف به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود جهت انجام امور مربوط به ثبت نام و شرکت در نمایشگاه می باشند و ستاد برگزاری از پاسخ دهی به افراد بدون معرفی نامه معذور می‌باشد.

 • نماینده تام الاختیار می بایست با به همراه داشتن معرفی نامه کتبی ، مهر شرکت و مدارک لازم به ستاد مراجعه نماید . در غیر این صورت پاسخ دهی و مراحل ثبت نام انجام نخواهد شد.
 • در صورت تشخیص هرگونه تخلف در روند ثبت نام توسط شرکت کننده، ستاد برگزاری مجاز به لغو ثبت نام و یا اخذ جریمه (30 درصد مبلغ کل غرفه ها) از متخلفین می‌باشد.
 • هیچ یک از شرکت کنندگان مجاز به واگذاری غرفه ثبت نام شده یا بخشی از آن به غیر نمی باشند.
 • هیچ یک از شرکت کنندگان مجاز به تغییر نام شرکت ثبت نام شده، به نام سایر شرکت های تابعه خود نمی‌باشند، مگر با هماهنگی دبیرخانه و اخذ مجوز کتبی.
 • هر شرکت کننده موظف به ارایه مدارک ثبت نام و یا مورد نیاز ستاد برگزاری برای غرفه ثبت‌نام شده با نام و مشخصات مندرج در سایت می‌باشد و عدم مطابقت مدارک منجر به لغو ثبت نام می‌گردد.
 • ستاد برگزاری مجاز به تأیید ، تغییر ، لغو ثبت نام و جانمایی هر یک از شرکت‌کنندگان بر اساس صلاح دید و یا نیاز ستاد برگزاری می‌باشد و شرکت کنندگان ملزم به پذیرش رأی و نظر ستاد برگزاری می‌باشند.
 • کلیه مشارکت کنندگانی که به هر دلیل قصد انصراف از حضور در نمایشگاه را داشته باشند می بایست مراتب انصراف از حضور در کنگره را به صورت کتبی خطاب به شرکت پیشتاز تدبیرگران پرشیا – مجری برگزاری کنگره موبایل ایران اعلام نمایند . در صورت مراجعه تا پایان  15شهریور ماه 1401 انصراف از شرکت در نمایشگاه منجر به پرداخت 30 درصد از مبلغ کل غرفه و اسپانسری غرفه، و بعد از این تاریخ کل مبلغ غرفه به عنوان جریمه اخذ می گردد.
 • کلیه مشارکت کنندگان موظف به درج اطلاعات لازم و صحیح به فارسی و انگلیسی جهت چاپ در کتاب نمایشگاه در تاریخ‌های مندرج در سایت می‌باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع بر عهده مشارکت کننده بوده و ستاد برگزاری هیچ گونه مسولیتی نخواهد داشت.
 • کلیه مشارکت‌کنندگان موظف به درج اطلاعات لازم جهت صدور کارت‌های غرفه داران، با ضوابط اعلام شده در تاریخ های مندرج در سایت می‌باشند .
  کلیه چک‌های تضمین و تضمین تخلیه غرفه از خود شرکت مشارکت‌کننده اخذ می‌گردد.
 

مقررات فنی

مشارکت کنندگان موظفند دوسری از طرحها و نقشه های مربوط به ساختمان غرفه و فضای باز خود را که نشان دهنده وضعیت افقی و عمودی طرح و نقاط اتصال برق ، آب و تلفن می باشد حداکثر 30 روز قبل از افتتاح نمایشگاه به ستاد برگزاری نمایشگاه تسلیم نماید، در صورت استفاده از پیمانکاران رسمی کنگره موبایل در ساخت غرفه نیازبه انجام این کار نبوده و هماهنگی‌های لازم فی‌مابین پیمانکار و دبیرخانه انجام خواهد شد.

 • نقشه‌های اجرائی غرفه هایی که توسط متقاضی اجراء می‌شود می‌‌بایست حداقل 30 روز قبل از شروع نمایشگاه جهت تأیید به امور مدیریت طراحی و غرفه آرایی ارائه گردد در غیر اینصورت از شروع غرفه‌‌سازی ممانعت بعمل خواهد آمد.
 • ستاد برگزاری نمایشگاه حق هر گونه تغییر در طرحهای مشارکت کنندگان را دارد و عدول از تغییرات داده شده در طرحها به ستاد برگزاری نمایشگاه حق می‌دهد نسبت به تخریب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزینه‌‌های مربوطه را از مشارکت کننده اخذ نمایند .
 • کارهای ساخت و ساز در غرفه باید یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه پایان یابد و مشارکت‏کنندگان موظفند کلیه وسایل غیر قابل استفاده از قبیل نخاله‌های ساختمانی و جعبه خالی و غیره را یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه از غرفه‌ها خارج نمایند، در غیر اینصورت دیبرخانه رأساً اقدامات لازم را بعمل آورده و هزینه‌های مربوطه را ازصاحبان غرفه دریافت خواهد نمود.
 • مشارکت کنندگان حق هیچ‌گونه تغییری در غرفه ها و یا فضای باز اعم از رنگ آمیزی و ساخت و ساز بدون اخذ موافقت از ستاد برگزاری نمایشگاه را ندارند.
 • کلیه عملیات اجرایی و آماده‌سازی غرفه (ساخت و ساز) باید 24 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد به گونه ای که غرفه قابل بهره‌برداری باشد. و کلیه عملیات غرفه چینی 24 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد به صورتی که نیاز به هیچ‌گونه اقدامی تا زمان افتتاح نداشته باشد. قابل ذکر است که متخلفین به ازای هر ساعت اضافه حضور در غرفه موظفند تا 10% از کل ارزش اجاره بهاء غرفه را به عنوان دیرکرد، پرداخت نمایند.
 • در صورتی که غرفه به وسیله مشارکت کننده ساخته شده باشد باید مستحدثات توسط مشارکت‌‌کننده تخریب شود، مهلت تخریب تأسیسات و مستحدثاتی که در فضای نمایشگاه بوجود آمده حداکثر دو(2) روز پس از پایان نمایشگاه است.
  در صورت هر گونه قصور از سوی مشارکت کننده در این امر ستاد برگزاری نمایشگاه رأسا” به تخریب تأسیسات و مستحدثات اقدام کرده و هزینه های مربوط را از مشارکت کننده اخذ خواهدکرد.
 • ما به التفاوت مبلغ اضافه یا کسر متراژ واگذار شده تا 20% با توجه به طراحی و نقشه کشی سالنها، با نظر مدیریت طراحی و غرفه آرایی محاسبه و از سوی طرفین قابل پرداخت خواهد بود.
 • طرح و ساخت غرفه های دارای طبقات (غیر از طبقه همکف) پس از تائید طرح توسط مدیریت طراحی و غرفه‏آرائی 50% مساحت طبقات طبق تعرفه شرکت دریافت میگردد.
  تبصره : طراحی و ساخت غرفه‏های دارای طبقات بشرطی توسط مدیریت طراحی و غرفه‏آرائی تائید میگردد که مانع دید غرف همجوار توسط بازدیدکننده نگردد.
 • مشارکت کنندگان در نمایشگاه موظف به معرفی پیمانکار ساخت غرفه های بدون تجهیزات به صورت کتبی به مدیریت طراحی و غرفه آرائی ستاد برگزاری نمایشگاه می‏باشند که این پیمانکاران پس از ارائه تعهدات حقوقی و قانونی به نمایشگاه می‏توانند شروع به کار نمایند.
 • ارتفاع مجاز غرفه آرایی درهر سالن با فاصلهcm 50 از پایین ترین نقطه تراز سقف سالن و حداکثر به ارتفاع مندرج در جدول ارتفاعها قابل اجرا می باشد که می باید از لحاظ استاتیک و در صورت لزوم دینامیک مصالح، ایستا و طبق آیین نامه های مقررات ملی ساختمانی ایران( نشریات مباحث مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور ) باشد.
 • در صورتی که طرح مورد تقاضا دارای ارتفاعی بیش از حد مجاز مذکور باشد، پس از بررسی و تایید نهایی توسط مدیریت طراحی و غرفه آرایی قابل اجرا می‌باشد.
 • در صورت ساخت غرفه از سوی پیمانکاران معرفی شده از سوی متقاضی، می‌بایست چک تضمینی معادل 5 برابر هزینه اجاره غرفه یک‌ماه قبل از برگزاری نمایشگاه در اختیار دبیرخانه قرار بگیرد و در صورت هرگونه خسارت و یا تعدی از قوانین مطروحه، ستاد برگزاری پس از برآورد خسارت‌های احتمالی، می‌تواند از محل چک امانی وصول نماید.

چگونگی عرضه و نمایش کالا و تبلیغ آن

کلیه مشارکت‌کنندگان در کنگره موبایل ایران صرفا مجاز به نمایش محصول و خدماتی هستند که اجازه واردات آن را داشته و از مراجع ذی‌صلاح مجوزهای لازم برای آن اخذ نموده‌اند، همچنین برای معرفی پلتفرم فروش، اپلیکیشن و … در فضای غرفه و یا مستندات تبلیغاتی خود شامل کاتالوگ، برشور، فیلم و عکس تبلیغاتی می‌بایست مجوزهای لازم را تا یک‌ماه قبل از برگزاری نمایشگاه به دبیرخانه نمایشگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت مسئولین برگزاری کنگره موبایل در صورت مغایرت این اختیار را خواهند داشت که از فعالیت متقاضی در طول ایام برگزاری نمایشگاه ممانعت بعمل آورند.

متقاضیان حضور در کنگره موبایل ایران، موظف می‌باشند کلیه مستندات تبلیغاتی خود را تا دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه به دبیرخانه ارائه نمایند، تا بررسی‌های لازم در خصوص هرگونه مغایرت و همچنین حفظ مقررات و شئونات اسلامی را انجام دهد.

 

دستورالعمل اجرایی رعایت موازین شرعی و اخلاقی بمنظور حفظ شئونات اسلامی
در ایام برگزاری کنگره موبایل ایران


موضوع : رعایت پوشش اسلامی توسط بانوان و آقایان متصدی امور غرفه‏های نمایشگاهی

 بمنظور حفظ شئونات اسلامی و رعایت موازین شرعی درخصوص نوع پوشش قابل استفاده از سوی غرفه‌داران در نمایشگاه، موارد ذیل به کلیه مشارکت کنندگان و کارکنان و مسئولین ذیربط ابلاغ می‏شود.

 • نوع پوشش آقایان مطابق موازین شرعی و عرف جامعه ‏باشد . استفاده از لباسهایی که به نحوی از انحاء مبین اشاعه فرهنگ منحط غرب و یا نشان دهنده تصاویر مغایر با شئونات اسلامی باشد ممنوع است.
 • نوع پوشش بانوان باید مطابق با موازین شرعی و مبتنی بر حفظ حجاب اسلامی باشد و استفاده از روپوشهای بدن‌نما، چسبان، چاکدار و شلوار کوتاه ممنوع است.
 • پخش هرگونه پیام صوتی و تصویری بصورت عام و موسیقی بطور خاص فقط با هماهنگی و اخذ مجوز از واحد سمعی و بصری سایت نمایشگاهی ایران مال مجاز می‏باشد.
 • کلیه عوامل اجرایی و مسئولین غرفه که از سوی مشارکت‌کنندگان معرفی می‏گردند می‏بایست ادب و اخلاق اسلامی را رعایت نموده و با بازدیدکنندگان با نزاکت و خوشرویی برخورد و حسب درخواست آنان و در حدود وظایف خود اطلاع رسانی و همکاری نمایند.
 • استفاده از هرگونه تصاویری که مغایر با موازین شرع و شئونات اسلامی باشد در داخل غرفه ممنوع است.
 • عدم رعایت مفاد این دستورالعمل ‌تعطیلی غرفه را به همراه خواهد داشت.

تبصره: بدیهی است درصورت تخطی از هر یک از موارد اشاره شده مجریان موظفند براساس تعهد سپرده شده در مرحله اول تذکر کتبی و متعاقباً غرفه خاطی راتعطیل نمایند. واضح است درصورت عدم اقدام بموقع از سوی مجریان، واحد حراست راساً نسبت به تعطیلی غرفه متخلف اقدام و مورد بعنوان ضعف عملکرد مجریان ثبت می‏شود.

نحوه مشارکت

متقاضی شرکت در نمایشگاه موظف است پس از مطالعه دقیق راهنمای ثبت‌نام، فرم‌های مربوط به ثبت‌نام را با دقت مطالعه و نسبت به تکمیل دقیق آن اقدام نماید.

لازم است متقاضی بر اساس شرایط اعلام شده در برگه برآورد هزینه اجاره محل، اعم از فضای باز یا سرپوشیده کل مبلغ را محاسبه و به شماره حساب تعیین شده در بانک مربوطه (اعلام شده در فرم ثبت نام) واریز و اسکن فیش واریزی را از طریق فرم ثبت‌نام  ارسال نموده و تأییدیه دریافت نماید.

مجری حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ تحویل مدارک متقاضی نسبت به بررسی درخواست های ارائه شده اقدام و در صورت تأیید مدارک متقاضیان، موافقت مشارکت در نمایشگاه را به وی اعلام می‌‌نماید .

 مجری در رد یا قبول درخواست متقاضیان در مدت زمان تعیین شده براساس مقررات با نظر هیأتی متشکل از کارشناس امور نمایشگاهی، کارشناس امور فنی مختار است .

  درخواست افزایش مساحت محل اعم از فضای باز یا سرپوشیده از سوی متقاضی می باید حداکثر ظرف مدت 30 روز قبل از افتتاح به مجری اعلام شود و درصورت تأیید درخواست، متقاضی موظف است نسبت به پرداخت وجوه اضافی بر اساس تعرفه می‌باشد.

 در شرایط اضطراری،مجری می تواند حداکثر 30 روز قبل از افتتاح و برگزاری نمایشگاه محل غرفه متقاضی را تغییر داده و یا نسبت به فسخ قرارداد واگذاری اقدام نماید. که در این صورت وجه دریافتی به متقاضی مسترد خواهد شد.

 متقاضی شرکت در نمایشگاه می تواند حداکثر تا 30 روز قبل از افتتاح و برگزاری نمایشگاه درخواست انصراف خود از حضور و شرکت در نمایشگاه را کتبا” پس از ثبت در دبیرخانه به مجری ارائه نماید. در این صورت معادل 30% از کل مبلغ اجاره بهای پرداختی به عنوان هزینه های مترتبه از کل مبلغ پرداختی کسر خواهد شد و مجری موظف است الباقی مبلغ پرداختی را به متقاضی مسترد نماید. درصورت انصراف متقاضی در زمان کمتر از یک ماه به افتتاح نمایشگاه هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.

خروج کالا و اموال مشارکت کنندگان پس از پایان نمایشگاه منوط به اخذ برگه تسویه حساب از مجری می باشد و بدیهی است مجری مجازاست از خروج اموال و کالاهای مشارکت‌‌کنندگانی که برگه تسویه حساب نهایی را اخذ ننموده‌اند جلوگیری نماید .