کنگره موبایل ایران به تعویق افتاد

همانطور که می‌دانیم رکن اصلی زیست بوم موبایل، ارتباطات است. لیکن با شدت گرفتن اختلالات اینترنتی پس از اوج گیری اعتراضات طی هفته‌های اخیر، کسب و کار بسیاری از ذینفعان زیست بوم موبایل از جمله تامین کنندگان، توسعه دهنگان و پلتفرم‌ها با مشکلات جدی رو برو شده است. از سویی طی روزهای اخیر تعدادی از […]