پنل موبایل و چالش‌های کسب‌وکار در دومین روز کنگره موبایل ایران برگزار شد؛

پنل موبایل و چالش‌های کسب‌وکار در دومین روز کنگره موبایل ایران برگزار شد؛ شرایط فعلی اینترنت، مخرج مشترک تمام چالش‌ها پنل موبایل ‌و چالش‌های کسب‌وکار دیجیتال چهارشنبه ۳ اسفندماه در دومین روز برگزاری کنگره موبایل ایران با اجرای سعید رسول‌اف رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان نرم افزار موبایل و حضور سحر بنکدارپور رییس مرکز نوآوری […]