پنل موبایل و اقتصاد دیجیتال در نخستین کنگره موبایل ایران برگزار شد؛

پنل موبایل و اقتصاد دیجیتال در نخستین کنگره موبایل ایران برگزار شد؛ از مشکلات تعدد نهادهای تصمیم­ گیر تا هزینه‌های محدودیت و اختلال اینترنت برای کسب‌وکارها اولین پنل از مجموع ۱۱ پنل بخش زیست موبایل اولین کنگره موبایل ایران ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۲ اسفندماه با موضوع اقتصاد دیجیتال در زیست بوم موبایل برگزار شد. […]