پنل موبایل و محتوای دیجیتال در زیست بوم کنگره موبایل ایران

پنل موبایل و محتوای دیجیتال در زیست بوم کنگره موبایل ایران؛ چالش‌ها و مهم‌ترین انتظارات از نهادهای حاکمیتی سومین پنل روز دوم بخش زیست بوم کنگره موبایل ایران روز چهارشنبه سوم اسفندماه از ساعت ۱۷ تا ۱۸ با موضوع موبایل و محتوای دیجیتال برگزار شد. در این پنل آرش سروری راهبر رویداد و از فعالین […]