پنل موبایل و صنعت فین‌تک برگزار شد؛

پنل موبایل و صنعت فین‌تک برگزار شد؛ صنعتی پرریسک اما سرشار از فرصت‌های نو روز جمعه 5 اسفندماه در آخرین روز از برگزاری کنگره موبایل ایران در بخش زیست‌ بوم این رویداد، پنل موبایل و صنعت فین‌تک برگزار شد. در این پنل آرش سروری فعال حوزه نوآوری به عنوان مجری نقش‌آفرینی کرد و مرتضی حسینی‌نژاد […]