کنگره موبایل ایران 2 تا 5 اسفند ماه برگزار خواهد شد

کنگره موبایل ایران

کنگره موبایل ایران، نخستین و بزرگترین رویداد موبایل و ارتباطات با محورهای زیست بوم موبایل، نمایشگاه نرم افزار و سخت افزار موبایل و جایزه ستاره­ های موبایل ایران از تاریخ 2 تا 5 اسفند ماه سال جاری در سایت نمایشگاهی ایرانمال برگزار خواهد شد. تعیین زمان جدید این رویداد که در 3 بخش نمایشگاهی، زیست […]