پنل موبایل و صنعت بازاریابی و تبلیغات

پنل موبایل و صنعت بازاریابی و تبلیغات؛ محدودیت‌های رشد و رقابت با فضای آفلاین سومین روز از پنل‌های بخش زیست بوم کنگره موبایل ایران با عنوان موبایل و صنعت بازاریابی و تبلیغات آغاز شد. عادل طالبی مجری‌‌گری این پنل‌ را برعهده داشت و امیر‌ لعلی‌ مدیر روابط عمومی بانک سینا، محمدحسین‌پور مدیرعامل مگنت، احمدعلی فرهودی […]