پنل موبایل و صنعت بلاکچین؛

پنل موبایل و صنعت بلاکچین؛ ضعف نهادهای تنظیم‌گر یا ناتوانی اکوسیستم؟ دومین پنل بخش زیست بوم از آخرین روز کنگره موبایل ایران با عنوان موبایل و صنعت بلاک‌چین با حضور فرهنگ باقری در نقش مجری پنل و سعید احمدی پویا مدیرعامل ققنوس، امید علوی رییس هیات مدیره انجمن بلاکچین، محمد قاسمی مدیرعامل شرکت توسعه فناوری […]