4 روز و 4 اولویت اصلی؛ از حکمرانی تا چالش‌های اپلیکیشن‌ها

رضا نامی

‌”کنگره موبایل ایران” فرصتی برای گردهم‌آیی تمام ذینفعان پلتفرم موبایل؛ گفت‌و‌گو با رضا نامی عضو شورای سیاست‌گذاری زیست بوم کنگره موبایل اولین کنگره موبایل ایران از روز 2 تا 5 اسفند 1401 با هدف ایجاد همگرایی میان بخش‌های مختلف زنجیره تامین و عرضه پلتفرم موبایل کشور برگزار خواهد شد. در همین زمینه با رضا نامی […]