پنل موبایل و الزامات امنیتی کاربران برگزار شد

از فقدان سواد رسانه‌ای تا بحران وی‌پی‌ان

موبایل و الزامات امنیتی کاربران از فقدان سواد رسانه‌ای تا بحران وی‌پی‌ان در سومین روز از برگزاری رویداد کنگره موبایل ایران، پنجشنبه ۴ اسفندماه در بخش زیست بوم شاهد برگزاری پنل موبایل و الزامات امنیتی کاربران به عنوان دومین پنل روز بودیم. این پنل با حضور رضا عالیان دبیر ستاد برگزاری کنگره موبایل ایران در […]