همانطور که می‌دانیم رکن اصلی زیست بوم موبایل، ارتباطات است. لیکن با شدت گرفتن اختلالات اینترنتی پس از اوج گیری اعتراضات طی هفته‌های اخیر، کسب و کار بسیاری از ذینفعان زیست بوم موبایل از جمله تامین کنندگان، توسعه دهنگان و پلتفرم‌ها با مشکلات جدی رو برو شده است.

از سویی طی روزهای اخیر تعدادی از سخنرانان بخش زیست بوم کنگره موبایل یا در بازداشت به سر برده و یا تحت نظر هستند که عدم حضور این افراد، به کیفیت محتوای این بخش لطمه خواهد زد.

بی شک اصلی ترین هدف کنگره موبایل ایران هم‌افزایی تمام ذینفعان زیست بوم موبایل کشور است و جای خالی هر یک از حلقه‌های این زنجیره موجب قطع ارتباط و تنزل ارزش‌های مورد توجه این رویداد بزرگ است.

همچنین به علت شرایط خاص و ویژه‌ای که در ایران عزیزمان پیش آمده، حفظ جان عزیزان شرکت‌کننده در کنگره و احترام به امنیت و آرامش ملی کشور ارجح برهرچیزی است.

از این رو ستاد برگزاری با توجه به شرایط موجود و عدم دریافت تاییدیه‌های اماکن تا زمان انتشار این اطلاعیه، تصمیم به تعویق در زمان برگزاری گرفته است. بر این اساس ستاد برگزاری با ابراز امیدواری به بازگشت آرامش کامل به زیست بوم موبایل کشور و حضورتمامی ذینفعان در این رویداد، تصمیم دارد، برگزاری این رویداد را به زمانی امن و مناسب موکول کند.