20 شهریور 1401 آخرین مهلت ثبت نام مشارکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف کنگره موبایل است.

به گزارش ستاد خبری کنگره موبایل ایران، با توجه به استقبال گسترده مشارکت کنندگان جهت حضور در بخش نمایشگاهی و همچنین افزوده شدن به عناوین پنل‌های تخصصی بخش زیست بوم، آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان حضور در بخش‌های مختلف کنگره موبایل اعلام شد.
بر اساس تصمیم کمیته برگزاری، مقرر شد تا مشارکت کنندگان تا تاریخ 20 شهریور 1401 امکان ثبت نام داشته باشند.

👈 به این ترتیب متقاضیان حضور در کنگره موبایل ایران می‌توانند تا تاریخ مقرر از طریق سایت رسمی کنگره به آدرس www.imctehran.ir و یا تماس با دبیرخانه به شماره 02128428303 اقدام به ثبت نام کنند.