پذیرایی ویژه

قطعا در روزهای برگزاری کنگره میهمانان متعددی برای بازدید و گفتگوهای تجاری به غرفه شما خواهند آمد. معمولا در فضاهای نمایشگاهی یکی از اصلی ترین دغدغه‌های مشارکت کنندگان، پذیرای درخور شان میهماناشان است. ما در ستاد اجرایی این مشکل را برای شما حل کرده‌ایم. تیم حرفه‌ای آراد ایونت مسئولیت پذیرایی و تشریفات میهمانان را پذیرفته و قرار است در ایام برگزاری کنگره، مشارکت کنندگان از خدمات این گروه بهره‌مند شوند. کافی‌ست با تماس با ستاد اجرایی از همین حالا خدمات پذیرایی غرفه خود را رزرو کنید.