ویژه نامه

در حال برنامه ریزی برای تولید و چاپ ویژه نامه ” کنگره موبایل ایران ” هستیم. این ویژه نامه قرار است منعکس کننده رخدادها و ارزش‌های کنگره طی روزهای برگزاری باشد. علاوه بر این فرصتی است برای معرفی مشارکت کنندگان و مصاحبه با مدیران شرکت‌ها.

به محض تکمیل روندها در خصوص نوع مشارکت در ویژه نامه خبردارتان خواهیم کرد.