imc-ecosyste
imc-events

در عصری زندگی می کنیم که علم و فناوری می تواند زندگی روزمره ما را بهبود بخشد. پیشرفت موبایل و فناوری‌های پیرامون آن از ابتدای پیدایش تا به امروز باورنکردنی است ، چرا که فناوری که از آن زمان به آن عادت کرده ایم، راه را برای پیشرفت دیجیتال سریعتر از هر نوآوری دیگری در تاریخ هموار کرده است. با داشتن قابلیت‌های ابری و شبکه‌های هوشمند، زمان آن رسیده تا به ابزارها، فناوری‌ها و استعدادهای موجود متصل شویم و نوآوری واقعی را تجربه کنیم. آینده جدیدی پیش روست؛ آینده ای که با آنچه جهان انتظار داشت متفاوت است اما توسط فناوری رهبری می شود.

قطعا برای درک بهتر آنچه که پیش رویمان است و نهایت استفاده از پتانسیل‌های موجود در فناوری‌های ارتباطی، لازم است با هم افزایی و ایجاد شناخت و تمرکز زدایی از بدیهیات این فناوری، افق‌های تازه‌ای را پیش روی توسعه دهندگان و ایده پردازان قرار دهیم.

زیست بوم موبایل IMC یک هدف مهم را دنبال می‌کند. آن هم پایش ایده‌های نوآورانه در صنعت ارتباطات و تلفن همراه کشور‌ و تبدیل آن‌ها به ابزارهایی کاربردی ست.

بی شک مشارکت علمی و صنعتی شما و به اشتراک گـذاری تــجربیات ، مسیر رسیدن به این هدف را هموار خواهد کرد.

بخش های متنوع اکوسیستم موبایل

برای اطلاع از هر بخش روی آیکن مورد نظر کلیک کنید

Realworld
جهان حقیقی

Ai
هوش مصنوعی

Weekend
رویداد استارتاپی

Talks
پنل های تخصصی